Marjanne van Gameren

Na de zomervakantie ben ik van start gegaan met de eerste ‘rekenklantjes’. Bij een aantal van hen is de rekenbegeleiding inmiddels afgerond. Uit de evaluaties blijkt dat mijn klanten erg […]

2017 was een belangrijk jaar: ik startte een eigen praktijk voor kinderen met rekenproblemen en dyscalculie. Inmiddels heb ik al een aantal kinderen begeleid. Met heel veel liefde en plezier. […]

Het schooljaar is begonnen en de eerste aanmeldingen voor rekenbegeleiding zijn binnen! Ik verheug me er erg op om deze leerlingen te gaan begeleiden!

Het doel van dyscalculie-onderzoek is niet het plakken van een etiket. Het doel is om aanknopingspunten op een rijtje te zetten om het rekenen weer vlot te trekken.

Niet ieder kind is op hetzelfde moment klaar om te gaan rekenen. Een kind moet kunnen tellen en terugtellen, voordat het kan kan gaan optellen en aftrekken. Een belangrijk aandachtspunt […]