Voor wie?

Juf M ontwikkelt als auteur en eindredacteur lesmateriaal voor het PO, VO en MBO in opdracht van uitgevers.

Juf M begeleidt:

* basisschoolleerlingen uit groep 4 t/m 8 die een achterstand hebben in hun rekenontwikkeling.

* leerlingen uit het voortgezet onderwijs en MBO die zich willen voorbereiden op de landelijke rekentoets.

* leerlingen met een diagnose ‘dyscalculie’ voor wie buitenschoolse rekenbegeleiding nodig is.

Juf M geeft tevens advies aan leerkrachten en schoolteams over de manier waarop zij leerlingen met rekenproblemen het beste kunnen begeleiden in de klas en over toepassing van het protocol ERWD.