Werkwijze Rekenbegeleiding

In een gratis kennismakingsgesprek met het kind en de ouders breng ik de problematiek in kaart.

Is er na het kennismakingsgesprek een klik? Dan gaan we snel aan de slag met de rekenproblemen.

Dit begint met een reken/ontwikkelingsonderzoek. Daarbij vormen niet de beperkingen, maar de mogelijkheden het uitgangspunt. Het uiteindelijke doel is het wegnemen van blokkades en het vooruit helpen van de ontwikkeling.

Indien gewenst, kan Juf M tevens een dyscalculiescreening uitvoeren.

Op basis van alle gegevens formuleren we hulpvragen en stellen we een begeleidingsplan op met concreet omschreven doelen, tijdsduur en frequentie van de begeleiding. Dit plan bespreken we vooraf met het kind en de ouders en -na overleg met de ouders – met de groepsleerkracht.

Ieder kind leert op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Iedere sessie wordt er gekeken of het kind het voorgaande niveau beheerst en toe is aan het volgende niveau. Gemiddeld gezien omvat de begeleiding minimaal 10 bijeenkomsten (exclusief het ontwikkelingsonderzoek) voor het rekengebied getallen t/m 100. Voor het rekengebied getallen t/m 100.000, tafels en cijferend rekenen kunnen aanvullende sessies worden gedaan.

Tijdens de begeleidingsperiode zijn er tussentijdse evaluatiemomenten, waarin samen met de ouders en het kind wordt gekeken naar succesmomenten en verbeterpunten.

Bij de begeleiding van leerlingen maak ik gebruik van de inzichten van Hands-On rekenen van 2Hands4Kids en van Jamara Rekencoach van Breincentrum. Klik op de links voor meer informatie over deze methoden om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen.